Mål- och resursplan

Mål- och resursplanen innehåller budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår för Kunskapsförbundet.

Vuxenutbildning på Swedenborg i Trollhättan