Teckenspråk

Birger Sjöberggymnasiet erbjuder teckenspråk som ett modernt språk.

Teckenspråk är ett språk med egen grammatik, eget ordförråd och egna kulturella drag. Det är ett visuellt språk som produceras med händerna, ansiktet och kroppen. Ytterligare en skillnad jämfört med andra språk är att teckenspråk saknar skriftspråk. Förutom teckenspråk får du också förståelse för dövas ställning och villkor, nationellt och internationellt. Liksom vid annan språkinlärning spelar det sociala samspelet eleverna emellan en viktig roll. Sveriges Riksdag erkände teckenspråk som dövas första språk 1981. Det var en mycket viktig händelse. Sedan 1 juli 2009 är teckenspråk inskrivet i språklagen, vilket innebär att det svenska samhället ska ta särskild hänsyn till teckenspråkiga. Behovet av personer med utbildning i teckenspråk har ökat – hjärtligt välkommen till att läsa teckenspråk på Birger Sjöberggymnasiet!