Tider för examensceremonier 2020

Så här genomförs årets examensceremonier på Kunskapsförbundets gymnasieskolor

Examensceremonier på Kunskapsförbundets gymnasieskolor

Examensceremonierna på Kunskapsförbundets gymnasieskolor kommer att hållas utifrån de förutsättningar som finns inom Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har försökt att hitta lösningar som fungerar både med elevernas förväntningar och förhoppningar samt myndigheternas rekommendationer.

Så här genomförs examensceremonierna

De genomförs i mindre grupp/klass på skolorna där en avslutningsceremoni äger rum. Dessa sker med minst 2 timmars mellanrum. När klassen/gruppen lämnar skolan har föräldrar möjlighet att möta upp på anvisad plats. Vår ambition är att i denna unika och svåra situation kunna genomföra en högtidlig studentavslutning i skolan utan att riskera hälsa och smittspridning.

  • Studentavslutningen fördelas på flera dagar (9, 10 och 11 juni)
  • Studentavslutningen genomförs i mindre grupp/klass enligt särskilt schema fördelat på olika dagar.
  • Inga studenttåg eller stora samlingar kommer att arrangeras.
  • Det blir inte ett samlat utsläpp från skolan.