Välfärdsteknik

Temadag Välfärdsteknik inom äldreomsorgen - välkomna!

Anmäl dig senast den 21 mars.
Har du frågor – kontakta Ingmarie G Regnér, 0521-72 21 49         Läs hela dagens program här