Ansökningstider

Här hittar du aktuella ansökningsperioder på Vuxenutbildningen.

Utbildning är det bästa vi vet och vi vill väldigt gärna hjälpa dig att nå dit du vill. För vi är helt säkra på att: Allt börjar med en utbildning. Allt.

Just nu är ansökan öppen till följande på Vuxenutbildningen:

KOMVUX

I kursutbudet från Komvux hittar du fristående kurser och kurspaket på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkesvux och lärlingsutbildning för vuxna. Du har möjligheten att studera på olika sätt under dagtid eller kvällstid – alternativen är dagtid, dag/flex eller kväll/flex.


YRKESHÖGSKOLAN

Att studera på yrkeshögskolan innebär att du läser en kvalificerad yrkesutbildning som är utformad efter arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. Yrkeshögskoleutbildningar är moderna, spännande och koncentrerade utbildningar som leder till arbete och är CSN-berättigade!