Exportfrämjande integration

Avslutning i projektet exportfrämjande integration.

Nu har Vuxenutbildningen avslutat projektet ” exportfrämjande integration”. Exportfrämjande integration har haft två starter och detta var den andra gruppen som avslutades.Tyvärr, men samtidigt glädjande, var att få deltagare kunde vara med på avslutningen då de redan fått jobb. Av totalt ca 120 personer som varit med har ca 70% kommit i sysselsättning.

Ett av många glädjande exempel är Shaheer Lababidi från Åmål som tidigare arbetat som optiker. Han har praktiserat och fått anställning på Multilens i Mölnlycke. Multilens är ett företag som är specialister på glasögon och linser. Det är ett expansivt företag med ca 70 anställda och en omsättning på ca 83 miljoner kronor. Av deras totala produktion går 68% på export. Ett stort tack till Mats Porsö(på bild), vd och Jerry Belin, produktionschef för att vi fick denna praktikplats hos er och som nu blev till en anställning.

Exportfrämjande integration är ett projekt som medfinansieras av EU och den europeiska socialfonden.