Förkunskaper

För att du ska klara dina studier kan du behöva vissa förkunskaper.

För att styrka dina förkunskaper ska du lämna in dina betyg. Är du osäker på dina förkunskaper så kan du kontakta studievägledningen för hjälp med bedömning.