Frånvaro

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning stannar hemma ska du meddela din lärare.