Frånvaro

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning stannar hemma behöver du meddela detta till skolan.