Fria föreläsningar | Mänsklig kvalitetsutveckling

Välkommen till kostnadsfria föreläsningar på Vuxenutbildningen för företag och organisationer. Det enda du behöver göra är att anmäla dig!

Mänsklig kvalitetsutveckling: Kvalitet skapas av människor, för människor.

Yvonne Lagrosen från Högskolan Väst föreläser om mänskliga aspekter inom kvalitetsutveckling. Hur man kan arbeta med kvalitetsförbättring och lyckas med effektiva metoder för mänsklig förståelse.

Kvalitet är idag mer viktigt än någonsin. Oavsett om man arbetar inom det privata näringslivet eller inom offentlig sektor är det avgörande såväl för meningsfullheten i det man gör som för långsiktig verksamhet. Ändå misslyckas många kvalitetsinitiativ och traditionell kvalitetsstyrning ses inte alltid som en lösning. Anledningen kan vara att den traditionella kvalitetsteorin är alltför ensidigt tekniskt inriktad. Kvalitet måste skapas av människor, för människor. Utan förståelse för mänskliga känslor, relationer och drömmar kommer man aldrig att kunna skapa bestående kvalitetsförbättringar.

Föreläsningarna bygger vidare på varandra och kommer att ske vid två tillfällen hos Vuxenutbildningen i Vänerparken Vänersborg. De kommer även att sändas via telebild till andra utbildningsanordnare i Västra Götaland, Halland samt Danmark och Norge. Det går också att ta del av föreläsningarna direkt via Facebook Live eller i efterhand på Kobra´s facebooksida

FREDAG 6 OKTOBER

  • 8:30-9:00 Mingel och kaffe
  • 9:00-10:30 Föreläsning
  • Antal deltagare: 32
  • Plats: Vänersborg, Vänerparken 5, Sal 358-Telebild
  • Anmäl dig senast: 4 oktober

FREDAG 13 OKTOBER

  • 8:30-9:00 Mingel och kaffe
  • 9:00-10:30 Föreläsning
  • Antal deltagare: 32
  • Plats: Vänersborg, Vänerparken 5, Sal 358-Telebild
  • Anmäl dig senast: 11 oktober

 

Yvonne Lagrosen | Docent| Institutionen för ingenjörsvetenskap | Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsteknik och kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst. Hennes intresseområden är kvalitetsutveckling och organisatoriskt lärande inom såväl tjänsteföretag och offentlig sektor som tillverkningsindustrin. Speciellt har hon studerat hotell och SPA-branschen, hur ett effektivt lärande kan skapas där. Hon intresserar sig för hur lärandet och ledarskapet i en organisation inverkar på kvalitetsutvecklingen och hur kvalitetsarbete kan inverka positivt på anställdas hälsa.