Generaldirektören besökte Lärarassistentutbildningen

Under onsdagen besökte Thomas Persson, generaldirektören för Yrkeshögskolan, Kunskapsförbundet för att lära mer om Lärarassistentutbildningen.

Under onsdagen besökte Thomas Persson, generaldirektören för Yrkeshögskolan, Kunskapsförbundet för att lära mer om Lärarassistentutbildningen. Thomas fick bland annat möjlighet att samtala med studenter på utbildningen och lyssna in deras tankar och synpunkter.

Lärarassistent är en ny yrkesroll som är relativt omdiskuterad i skolsverige idag. Många kommuner ser möjligheter att klara av lärarbristen genom att stötta upp med lärarassistenter och diskussionerna handlar främst om gränsdragningen mellan lärarnas arbetsuppgifter och lärarassistenternas arbetsuppgifter.

Kunskapsförbundet var först ut i Sverige med att bedriva utbildningen inom ramen för yrkeshögskolan (YH), alltså på eftergymnasial nivå. Utbildningen startade i Vänersborg hösten 2018 och idag finns sex utbildningar, med lite olika profilering, inom YH i Sverige.

 

 

 

 

 

Korta fakta om Lärarassistentutbildningen, Kunskapsförbundet

  • Lärarassistentutbildningen är Kunskapsförbundets mest populära YH-utbildning med 300 sökande till 35 platser.
  • Kunskapsförbundet var först ut i Sverige med att bedriva utbildningen inom ramen för yrkeshögskolan, alltså på eftergymnasial nivå. Den startade hösten 2018. Idag finns sex utbildningar, med lite olika profilering, inom YH i Sverige.
  • Utbildningen genomförs i ett samarbete med Campus västra Skaraborg, med en studerandegrupp i Vänersborg och en studerandegrupp som tar emot utbildningen via telebild i Lidköping.
  • Fyra gånger per år sammanträder ledningsgruppen för utbildningen som består av verksamhetschefer och skolchefer i Trollhättan, Vänersborg, Lidköping och Grästorp samt en friskole-VD, och diskuterar hur utbildningen ska utvecklas för att på bästa vi bidra till deras kompetensförsörjning inom skolan.

För mer information om Yrkeshögskolan, kontakta
Patrik Bredberg, rektor för Yrkeshögskolan, patrik.bredberg@kunskapsforbundet.se
eller 0520-52 42 20

För att nå Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
kontakta: Johan Lindahl, pressansvarig MYH, 010-2090173, johan.lindahl@myh.se