Goda exempel

Här kan du ta del av ett urval av utbildningar som Vuxenutbildningen utfört på uppdrag från företag, organisationer eller offentlig verksamhet.

Kunskapsförbundet utför på uppdrag från NU-sjukvården  fortbildning till ambulanssjukvård.

Bild från fortbildning för ambulanssjukvårdEleverna som är undersköterskor varvar teori på skolan och praktik på NÄL.  Utbildning och upplägg har tagits fram av omvårdnadslärare Ing-Marie Gustafsson Regnér och rektor Annelie Sjölin från Vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet tillsammans med utvecklingsledare Anders Johansson i Nu-sjukvården.

Utbildningen är ettårig och 14 elever har hitills genomgått utbildningen. Alla jobbar idag som ambulanssjukvårdare.

KFV genomför även utbildning för undersköterskor i akutsjukvård och fördjupning i psykiatri för skötare. I bägge utbildningarna ingår handledarutbildning för elever och lärling.


 

Certifiering för lödda elektriska och elektroniska kretskort

logga norautronNorautron AB i Vänersborg utvecklar, tillverkar och levererar avancerade elektroniksystem och kretskort till en rad olika branscher.

Vid tillverkningen av kretskort krävs certifiering med behörighet och kunskap att montera, löda och avsyna enligt standarden J-STD-001, ”Krav för lödda elektriska och elektroniska kretskort”.

Standarden är framtagen av IPC som är en global branschorganisation för elektronikproducerande företag. IPC har också tagit fram ett branschanpassat utbildningsprogram som läraren måste följa för att få utfärda certifikat. Den lärare som utbildar och certifierar måste också ha genomgått en av IPC godkänd utbildning och certifiering, CIT (Certified IPC Trainer)

Sophie Kollberg och Jörgen Åkerman på Norautron AB har tillsammans med Bengt Ahlström, lärare i automation i Kunskapsförbundet med certifieringsbehörighet (CIT) tagit fram utbildningen med certifiering enligt standarden.

Utbildningen leder till CIS (Certified IPC Specialist) certifiering med behörighet och kunskap att montera, löda och avsyna enligt standarden J-STD-001 ”Krav för lödda elektriska och elektroniska kretskort”. Vid godkända teoretiska och praktiska provresultat erhåller operatören ett IPC-certifikat (gäller 24 månader).

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och kan bedrivas antingen i Kunskapsförbundets lokaler eller på plats på företaget.