Internationalisering

Vi ger dig möjlighet att bli så mycket du kan i ett globalt samhälle genom olika internationella samarbeten!

Under många år har det pågått ett internationaliseringsarbete på Vuxenutbildningen, allt från vänortssamarbete, utbytesprojekt, LIA utomlands till fortbildning av personal som gått kurser och jobbskuggat kollegor från andra länder. Vuxenutbildningen har genom sina internationella samarbeten byggt upp ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

Vill man läsa mera om våra olika projekt följ länken till…

Projekt | KOBRA

Projekt | Erasmus+

Projekt | Exportfrämjande integration

Projekt | Pendlerbroen

Projekt | Yggdrasil