Rätt, behörighet och urval

Rätt att delta i utbildning och urval till utbildning inom vuxenutbildningen regleras av lagar och förordningar.

Nedan kan du läsa om rättighet, behörighet och urval till olika utbildningar inom olika skolformer.
I länklistan längre ner till höger finner du länkar till lagar och förordningar.