Jobbskuggning i Danmark

Kompetensmäklare har jobbskuggat i Danmark.

Kompetensmäklare från Kunskapsförbundet har besökt Aarhus Tech i Århus, Danmark. Detta har gjorts i EU projektet Kobra där utbyte med jobbskuggning ingår. Aarhus Tech är en skola i vår storlek och har många yrkesprogram framförallt inom teknik. Skolan arbetar aktivt med företag men också tillsammans med deras jobcenter och näringslivskontor. De arbetar också i projekt riktade till näringslivet i form av kompetensinsatser. Förutom besök på skolan träffade vi företag de arbetar med samt deras motsvarande Kompetensmäklare och näringslivskontor