Kurslitteratur

Här får du veta lite mer om din kurslitteratur och vuxenstudier.

Hej, här får du veta lite mer om vad som gäller angående kurslitteratur och vuxenstudier. Du hittar information om kurslitteratur för SFI, Särvux, grundläggande- och gymnasial nivå samt gymnasial yrkesutbildning.

Du hittar vilken kurslitteratur som du ska ha om du till våren ska läsa kurser på gymnasial nivå samt gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux). De kurser som just nu saknar kurslitteratur kommer att uppdateras så fort som möjligt.