Vuxenutbildningen på Högskolan Väst

Lärare besökte lärarstudenter på Högskolan Väst med syftet att informera om VFU på Vuxenutbildningen.

Fredagen, den 21 september besökte Hanna Flensner, Helena Grahn, Johanna Jakobsson och Margret Puzicha Högskolan Väst.

Syftet med dagen var att informera lärarstudenterna om möjligheten att genomföra sin VFU på vuxenutbildningen. Det blev positiva reaktioner från lärarstudenterna och redan på plats blev några intresserade av att göra sin VFU på Vuxenutbildningen.

Bra jobbat med att sprida möjligheterna som finns på Vuxenutbildningen!