NTI | Distansstudier

Här får du koll på vad som gäller för dig som har tänkt att studera på distans via NTI.

Detta gäller angående ansökningar för distansstudier via NTI

Samtliga ansökningar till NTI-skolan måste göras via studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen. Vi hänvisar till vårt eget kursutbud i första hand där vi kontinuerligt erbjuder kurser på dagtid/kväll/distans med kursstarter flera gånger per år.

Studier på NTI kräver mycket god datavana.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Trollhättan/Vänersborg är det din hemkommun som fattar beslut om du får studera på NTI.