Kontakta personal på Vuxenutbildningen

Du är välkommen att kontakta personal på Vuxenutbildningen. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Telefon till Kunskapsförbundets växel: 0521 – 72 27 40

Expedition | Trollhättan

Vill du ringa oss? - se telefontider

Expedition | Vänersborg

Vill du ringa oss? - se telefontider

Biblioteket

 • 0521-72 18 79, 0521-72 18 92 eller 0521-72 18 84
 • E-post

Tomas Eriksson

IT-pedagog

Linda Viktorsson Ciabatti

Kurator
 • 0520-52 42 27 | 072-145 19 85
 • E-post

Annie Blom-Björk (ABK)

Specialpedagog

Thomas Larsson

Vaktmästare

Magnus Lindberg

IT-handledare

Conny Sjöberg

IT-handledare

Ola Bergquist

Kompetensmäklare

Christer Bergvall

Kommunikatör

Kurt Björk

Kompetensmäklare
 • 0520-52 41 24 | 070-16 20 542
 • E-post

Rebecka Hellman

Projektstrateg

Vera Henriksson

Ekonomiadministratör

Anette Ambrén

Rektor | Utbildning i svenska för invandrare | SFI

Jan-Erik Aronsson

Verksamhetschef Vuxenutbildningen

Patrik Bredberg

Rektor | Yrkeshögskolan

Titti Eklund

Chef | Lärcentrum
 • 0520-52 41 30 | 070-514 01 77
 • E-post

Johan Hector

Biträdande rektor | Gymnasial yrkesutbildning

Catharina Karlsson

Biträdande rektor Yrkeshögskolan

Malin Kumlin

Rektor | Lärvux, antagning och vägledning

Theres Rydell

Rektor | Grundläggande nivå | Gymnasial nivå

Annelie Sjölin

Rektor | Gymnasial yrkesutbildning

Madeleine Thorvaldsson

Biträdande rektor | SFI | Grundläggande & Gymnasial vuxenutbildning

Jennie Ivarsson

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Marita Ivarsson Axelsson

Studie- och yrkesvägledare | Trollhättan

Veronica Berg

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Helena Gustafsson

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Ella Höglind

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Camilla Jönsson

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Pia Roslund

Studie- och yrkesvägledare | Trollhättan

Lisbeth Strängbäck

Studie- och yrkesvägledare | Trollhättan

Ola Olanders

Utbildningsledare Yrkeshögskolan | Station och kontrollrumstekniker

Johan Danielsson

Utbildningsledare Yrkeshögskolan

Ingmarie Gustavson Regnér

Utbildningsledare Yrkeshögskolan

Åsa Johansson

Utbildningsledare Yrkeshögskolan

Sara Lignell

Utbildningsledare Yrkeshögskolan
 • 0521-72 17 89 | 072-141 74 06
 • E-post

Emma Salekärr

Utbildningsledare Yrkeshögskolan
 • 0521-72 20 64 | 072-084 06 43
 • E-post

Ann-Chatrine Zackrisson

Utbildningsledare Yrkeshögskolan