Datorkunskap och Cad-teknik

Kurser inom datorkunskap och datorteknik.

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!


Orienteringskurs – Datorkunskap fortsättning

Kursen är avsedd för dig som har någon datorvana. Vi lär om grundläggande datorkunskap och datorbegrepp samt går igenom grunderna i Windows.
Vi arbetar med ordbehandlingsprogrammet Word, kalkylprogrammet Excel samt presentationsprogrammet PowerPoint. Dessutom söker vi information på Internet.

Önskvärda förkunskaper: Någon datorvanaCad 1

Undervisningen i ämnet cad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i skiss- och ritteknik samt i att använda något eller några cad-system. Kursen ger kunskaper i att använda dator som hjälpmedel vid framställning av ritningar samt grundläggande kunskaper om datorstödd design och konstruktion. Vi använder för närvarande Autodesk programvaror.

Önskvärda förkunskaper: 
Datorkunskap

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…Cad 2

Kursen bygger vidare på Cad –1 med en tydligare inriktning  mot mer sammansatta solidmodeller.  Vi använder för närvarande  Autodesk programvaror.

Önskvärda förkunskaper: CAD-teknik A eller Cad 1

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…Cad 3

Kursen bygger vidare på Cad –2  med en tydligare inriktning  mer komplexa solidmodellering, samt  applikationer inom valt teknikområde. Vi använder för närvarande Autodesk programvaror.

Önskvärda förkunskaper: CAD-teknik B eller Cad 3

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Information och kommunikation 1

I kursen används standardprogram för text- och bildbehandling, kalkylering, layout, kommunikation, sociala medier liksom informationssökning och organisationen av denna.

Ämnesplanen betonar också vikten av både praktisk och teoretisk kommunikation t ex mötesteknik och sammanträdesdokument med standardiserade dokumentmallar, muntliga och skriftliga presentationer, instruktioner och andra texter.

Lagar och bestämmelser rörande information och kommunikation är en viktig del av kursen liksom ergonomi och arbetsmiljö.

Önskvärda förkunskaper: Grundläggande datorkunskaper

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…