Extra stöd vid studier

Kurser som ger dig extra stöd vid studier på gymnasial nivå

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!

Orienteringskurs, stöd till gymnasial matematik
Du får extra studiestöd i matematik. För att få delta i denna kurs så måste du samtidigt läsa någon kurs matematik på gymnasienivå.
Orienteringskurs utan betyg.

Orienteringskurs, stöd till gymnasiala språkkurser
Du får endast läsa kursen Stöd till gymnasiala språkkurser, 50 p i kombination med någon kurs engelska, svenska eller svenska som andraspråk, på gymnasial nivå.
Orienteringskurs utan betyg.

Orienteringskurs, studieteknik
I kursen får du hjälp till ökade studietekniska färdigheter.
Orienteringskurs utan betyg.

Orienteringskurs, inför studier i samhällskunskap på gymnasial nivå
Stöd till dig som ska läsa kursen Samhällskunskap på grundläggande nivå och senare vill fortsätta läsa samhällskunskap på gymnasial nivå.
För att få läsa denna kurs måste du ha läst samhällskunskap eller samtidigt läsa samhällskunskap på grundläggande nivå.
Orienteringskurs utan betyg.

Orienteringskurs, Inför studier i svenska som andraspråk på gymnasial nivå
Stöd till dig som ska läsa kursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå och senare vill fortsätta läsa på gymnasial nivå.
För att få läsa denna kurs måste du ha läst svenska som andraspråk eller samtidigt läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Orienteringskurs utan betyg.