Extra stöd vid studier på grundläggande nivå

För dig som behöver extra stöd vid studier på grundläggande nivå

Stöd till studier i grundläggande matematik 

Du kan kombinera en matematikkurs inom grundläggande vux med en orienteringskurs i matematik. Vi rekommenderar dig att söka orienteringskursen! Då får du mer tid att jobba med matematik under dagtid på skolan. På orienteringskursen finns alltid en matematiklärare som kan handleda dig. Kursen är en orienteringskurs och ger inget betyg.


Stöd till kursdeltagare med läs- och skrivsvårigheter

För att du skall få detta stöd, vill vi träffa dig för ett samtal och en bedömning. Vi kan hjälpa dig med din studieteknik, enkla hjälpmedel, tips som underlättar. I vissa fall pedagogisk test/utredning samt kontakt med dina andra lärare.
Kontakta en studievägledare om du vill veta mer.