Grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar hela grundskolan upp till och med årskurs nio. Du väljer vilka kurser du vill läsa inom Gruv.

Rast på Vuxenutbildningen

De fyra kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap ger en allmän grund för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. På grundläggande nivå kan du också studera naturorienterande kurser och samhällsorienterande kurser samt hem- och konsumentkunskap.