Högskolespåret

Högskolespåret riktar sig till dig som har en utländsk gymnasieexamen och vill läsa vidare på högskola eller universitet i Sverige.

Högskolespåret riktar sig till dig som har en utländsk gymnasieexamen och vill läsa vidare på högskola eller universitet i Sverige. Utbildningen vänder sig till dig som är klar med svenska som andraspråk 1. Har du betyg även i svenska som andraspråk 2 kan du inom ramen för din individuella studieplan ändå studera högskolespåret.

Utbildningen är på heltid under ett läsår och ges i samverkan mellan Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst. Den innehåller kurser i svenska som andraspråk som behövs för grundläggande behörighet till högskolestudier, och akademiska kurser (30 hp) som förbereder dig för högre utbildning i Sverige.

Du kommer att stärka dina kunskaper i svenska, samtidigt som du utvecklar dina akademiska färdigheter och lär dig mer om det svenska utbildningssystemet, arbetslivet och samhället. Under utbildningen kommer du att ta del av forskning inom olika områden och få tillfälle att besöka olika utbildningar som du är intresserad av. Du får också tillgång till individuell studievägledning för att kunna sätta dina egna mål och planera för framtida studier.