Matematik på grundläggande nivå

Matematik är ett av kärnämnena inom grundläggande vuxenutbildning

Om du behöver läsa matematik från början, eller om du behöver göra klart motsvarande år 9 i grundskolan och få ett betyg, kan du göra det inom grundläggande vuxenutbildning.
När du börjar läsa matematik, placerar vi dig i lämplig grupp utifrån dina förkunskaper. Vi har två olika grupper på grundläggande nivå. En grupp börjar från början med matematiken och en grupp jobbar med fortsättningen. Du kan gå i en grupp under en eller två terminer, beroende på vad du kan när du börjar och hur fort du kommer framåt.
När du läser matematik inom den grundläggande vuxenutbildningen kan du få ett betyg som motsvarar ett betyg i grundskolan och därmed blir du behörig att söka t.ex. gymnasiala kurser eller yrkesutbildningar.


Läs mer om kurser på grundläggande nivå på Skolverkets hemsida, klicka här…