Matematik

Kurser inom matematik på gymnasial nivå

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!


Matematik 1 a

Matematik A har ersatts av matematik 1a, 1b och1c.1a är jämförbar med ma A medan1b och 1c har utökat kursinnehåll jämfört med Ma A. Matematik 1b och 1c är fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.
Det finns tre inriktningar: 1a är inriktad mot yrkesprogrammen, 1b som vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 1c som vänder sig till naturveten-skapliga och tekniska ämnesområden. Du möter bl.a. begrepp som funktioner, procent-beräkningar i flera steg, geometri, statistik, symmetrier, olika talbaser, primtal och delbar-het. Dessutom har utökad funktionsförståelse, olikheter och sannolikhet flyttats till 1b och 1c från den gamla kursplanens Ma B. Vidare har trigonometri för rätvinkliga trianglar har flyttats till 1b och 1c från den gamla kursplanens Ma D och slutligen så har vektorer lagts till i 1c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 1.
En kort sammanfattning av förändringarna jämfört med den gamla kursplanens Ma A är att matematik 1b och 1c repeterar mindre från grundskolan och de har utökats med mo-ment från Ma B.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande grundskolan.

Hämta korttest inför matematik 1 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 1 b

Matematik A har ersatts av matematik 1a, 1b och1c.1a är jämförbar med ma A medan1b och 1c har utökat kursinnehåll jämfört med Ma A. Matematik 1b och 1c är fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.
Det finns tre inriktningar: 1a är inriktad mot yrkesprogrammen, 1b som vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 1c som vänder sig till naturveten-skapliga och tekniska ämnesområden. Du möter bl.a. begrepp som funktioner, procent-beräkningar i flera steg, geometri, statistik, symmetrier, olika talbaser, primtal och delbar-het. Dessutom har utökad funktionsförståelse, olikheter och sannolikhet flyttats till 1b och 1c från den gamla kursplanens Ma B. Vidare har trigonometri för rätvinkliga trianglar har flyttats till 1b och 1c från den gamla kursplanens Ma D och slutligen så har vektorer lagts till i 1c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 1.
En kort sammanfattning av förändringarna jämfört med den gamla kursplanens Ma A är att matematik 1b och 1c repeterar mindre från grundskolan och de har utökats med mo-ment från Ma B.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande grundskolan.

Hämta korttest inför matematik 1 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 1 c

Matematik A har ersatts av matematik 1a, 1b och1c.1a är jämförbar med ma A medan1b och 1c har utökat kursinnehåll jämfört med Ma A. Matematik 1b och 1c är fördjupade och utökade moment från grundskolans matematikkurs.
Det finns tre inriktningar: 1a är inriktad mot yrkesprogrammen, 1b som vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 1c som vänder sig till naturveten-skapliga och tekniska ämnesområden. Du möter bl.a. begrepp som funktioner, procent-beräkningar i flera steg, geometri, statistik, symmetrier, olika talbaser, primtal och delbar-het. Dessutom har utökad funktionsförståelse, olikheter och sannolikhet flyttats till 1b och 1c från den gamla kursplanens Ma B. Vidare har trigonometri för rätvinkliga trianglar har flyttats till 1b och 1c från den gamla kursplanens Ma D och slutligen så har vektorer lagts till i 1c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 1.
En kort sammanfattning av förändringarna jämfört med den gamla kursplanens Ma A är att matematik 1b och 1c repeterar mindre från grundskolan och de har utökats med mo-ment från Ma B.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande grundskolan.

Hämta korttest inför matematik 1 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 2 a

Matematik B har ersatts av matematik 2a, 2b och 2c. Kursen bygger på matematik 1a, 1b och 1c. De finns tre inriktningar: 2a motsvarar den gamla kursplanens MA B och är inriktad mot yrkesprogrammen medan 2b och 2c är utökade kurser.
2b inriktar sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 2c inriktar sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. I matematik 2b och 2c arbetar vi bl. a. med algebra, budgetering (2b), likformighet, ekvationssystem (fler än två obekanta i 2c), andragradsekvationer (även komplexa) och statistik (standardavvikelse). Dessutom har exponentialfunktioner och logaritmer, fördjupning funktioner flyttats till 2b och 2c från den gamla kursplanens MA C. Du bör ha tillgång till grafritande räknare.
Om du tänker läsa matematik 3 och mer skall du läsa matematik 2c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 2.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande matematik 1b eller 1c.

Hämta korttest inför Matematik 2 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 2 b

Matematik B har ersatts av matematik 2a, 2b och 2c. Kursen bygger på matematik 1a, 1b och 1c. De finns tre inriktningar: 2a motsvarar den gamla kursplanens MA B och är inriktad mot yrkesprogrammen medan 2b och 2c är utökade kurser.
2b inriktar sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 2c inriktar sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. I matematik 2b och 2c arbetar vi bl. a. med algebra, budgetering (2b), likformighet, ekvationssystem (fler än två obekanta i 2c), andragradsekvationer (även komplexa) och statistik (standardavvikelse). Dessutom har exponentialfunktioner och logaritmer, fördjupning funktioner flyttats till 2b och 2c från den gamla kursplanens MA C. Du bör ha tillgång till grafritande räknare.
Om du tänker läsa matematik 3 och mer skall du läsa matematik 2c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 2.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande matematik 1b eller 1c.

Hämta korttest inför Matematik 2 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 2 c

Matematik B har ersatts av matematik 2a, 2b och 2c. Kursen bygger på matematik 1a, 1b och 1c. De finns tre inriktningar: 2a motsvarar den gamla kursplanens MA B och är inriktad mot yrkesprogrammen medan 2b och 2c är utökade kurser.
2b inriktar sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 2c inriktar sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. I matematik 2b och 2c arbetar vi bl. a. med algebra, budgetering (2b), likformighet, ekvationssystem (fler än två obekanta i 2c), andragradsekvationer (även komplexa) och statistik (standardavvikelse). Dessutom har exponentialfunktioner och logaritmer, fördjupning funktioner flyttats till 2b och 2c från den gamla kursplanens MA C. Du bör ha tillgång till grafritande räknare.
Om du tänker läsa matematik 3 och mer skall du läsa matematik 2c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 2.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande matematik 1b eller 1c.

Hämta korttest inför Matematik 2 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 3 b

Matematik C har ersatts av matematik 3b och 3c vilka ger behörighet för många högskolestudier. Kursen bygger på matematik 2b och 2c. De finns två inriktningar: 3b som vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 3c som vänder sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. I matematik 3b och 3c arbetar vi bl.a. med matematiska verktyg som derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent, cirkelns ekvation (3c), absolutbelopp (3c). I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Vi fördjupar oss också i algebra och funktioner. Dessutom har andraderivatan i samband med tecken studium har flyttats från den gamla kursplanens MA D (3c). Trigonometri för godtyckliga trianglar, areasats o.s.v. har flyttats från gamla kursplanens MA D (3c). Nästan hela gamla kursplanens Ma D återfinns i ma 3c. Du skall ha tillgång till grafritande räknare.
Om du planerar att läsa matematik 4 och mer skall du läsa matematik 3c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 3.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande matematik 2b eller 2c

Hämta korttest inför Matematik 3 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Matematik 3 c

Matematik C har ersatts av matematik 3b och 3c vilka ger behörighet för många högskolestudier. Kursen bygger på matematik 2b och 2c. De finns två inriktningar: 3b som vänder sig till ekonomiska och humanistiska ämnesområden och 3c som vänder sig till naturvetenskapliga och tekniska ämnesområden. I matematik 3b och 3c arbetar vi bl.a. med matematiska verktyg som derivata och integraler, definitions- och värdemängd, kontinuerlig och diskret funktion, gränsvärde, sekant och tangent, cirkelns ekvation (3c), absolutbelopp (3c). I kursen behandlar vi optimeringsproblem, förändringar och extremvärden. Vi fördjupar oss också i algebra och funktioner. Dessutom har andraderivatan i samband med tecken studium har flyttats från den gamla kursplanens MA D (3c). Trigonometri för godtyckliga trianglar, areasats o.s.v. har flyttats från gamla kursplanens MA D (3c). Nästan hela gamla kursplanens Ma D återfinns i ma 3c. Du skall ha tillgång till grafritande räknare.
Om du planerar att läsa matematik 4 och mer skall du läsa matematik 3c.
Hämta ett korttest i matematik vid expeditionen eller via vår hemsida. När Du gjort korttestet kan Du se om Du eventuellt har tillräckliga förkunskaper inför matematik 3.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande matematik 2b eller 2c

Hämta korttest inför Matematik 3 här…

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…