Prövning för betyg

En prövning är en bedömning av dina kunskaper inom ett specifikt ämne/kurs. Bedömningen av en prövning utgår från kunskapskraven i ämnet/kursen och resulterar i ett betyg. Du kan göra prövning i SFI, i kurser på grundläggande- och på gymnasienivå inom Vuxenutbildningen.

Hur går en prövning till?

Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment.

Det är skolan som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Du kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

I laborationsämnen som fysik, kemi, biologi och naturkunskap krävs att du har ett skriftligt intyg som visar att du gjort alla laborationer som ingår i kurserna eller att du gör laborationerna med de elever som studerar dessa ämnen på dagtid.

  • För prövning i yrkeskurser, t ex vård och omsorg, kan praktiska moment ingå.
  • Vid prövningstillfället ska du uppvisa giltig ID-handling för läraren
  • Prövning kan genomföras under förutsättning att det finns utrymme i lärarnas tjänster.

Känner du dig osäker på om du har förutsättningar att läsa på egen hand kan det vara bättre att du söker till och deltar i undervisningen i en kurs.

*Prövning ger inte rätt till CSN stöd