Prövning för betyg

En prövning innebär att du studerar utan handledning av lärare. Känner du dig osäker på om du har förutsättningar att läsa på egen hand kan det vara bättre att du söker till och deltar i undervisningen i en kurs.

Hur går en prövning till?

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande ämnesplan/kursplan. Prövning avser alltid hel kurs. Vanligen sker prövning såväl muntligt som skriftligt.

I laborationsämnen som fysik, kemi, biologi och naturkunskap krävs att du har ett skriftligt intyg som visar att du gjort alla laborationer som ingår i kurserna eller att du gör laborationerna med de elever som studerar dessa ämnen på dagtid.

  • För prövning i yrkeskurser, t ex vård och omsorg, kan praktiska moment ingå.
  • Vid prövningstillfället ska du uppvisa giltig ID-handling för läraren
  • Prövning kan genomföras under förutsättning att det finns utrymme i lärarnas tjänster.