Prövning för betyg

Du kan pröva i kurser på grundläggande, gymnasial nivå samt i utbildning i svenska för invandrare (Sfi).

VuxVbg_8

Du kan studera helt på egen hand för att sedan göra en prövning för betyg. Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplaner/ kursplaner.
Tänk på att det är krävande att göra en prövning. Du förväntas vara självgående och klara av studierna i stort sett utan handledning. En prövning kan, beroende på ämne, innebära att flera olika uppgifter ska genomföras. I många kurser ingår dessutom nationella prov. Tvivlar du på att du uppfyller kraven är det bättre att du söker till och deltar i undervisningen i en kurs.