Samhällsorienterande kurser på grundläggande nivå

Samhällskunskap är ett av kärnämnena inom grundläggande vuxenutbildning

Kursen ger grundläggande kunskaper om det svenska politiska systemets uppbyggnad och beslutsprocesser på nationell, regional och lokal nivå. Vi arbetar också med ekonomi och arbetsmarknad, sociala frågor, lag och rätt, massmedier, internationella relationer samt aktuella samhällsfrågor.

Geografi och Religionskunskap efterfrågas sällan inom vuxenutbildningen. Kontakta en studievägledare om du är intresserad av att läsa någon av dessa kurser.


  Läs mer om kurser på grundläggande nivå på Skolverkets hemsida, klicka här…