Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapliga kurser på gymnasial nivå

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!


Historia 1b

Kursen behandlar grundläggande drag i den historiska utvecklingen. Ämnet skall också skapa förståelse för aktuella händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Kursen behandlar förändringar av samhälls- och levnadsförhållanden de senaste femtusen åren med tonvikt på Europa de senaste tvåtusen åren. En särskild tyngdpunkt läggs på 1800- och 1900-talet.

Önskvärda förkunskaper: Grundskolans högstadium.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Historia 2a

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Förkunskaper: Historia 1b (1a2)

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Religionskunskap 1

I kursen ingår grundtankarna i de fem världsreligionerna, några icke-religiösa livsåskådningar och frågor kring moral och etik.
Ett ämne som är intressant för den som vill förstå olika människors sätt att tänka om liv, tro och etik.

Önskvärda förkunskaper: Grundskolans högstadium.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

 

Religionskunskap 2

I kursen ingår en fördjupning i nyandliga rörelser och hur man använder religiösa symboler i filmer/tv-spel samt frågor kring etik och moral.

Önskvärda förkunskaper: Religionskunskap 1

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 1b, 100 poäng, har ersatt den tidigare kursen Samhällskunskap A med motsvarande innehåll.

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras

Förkunskaper: Samhällskunskap 1b, 100 poäng, bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 2, 100 poäng, har ersatt den tidigare kursen Samhällskunskap B med i huvudsak liknande innehåll med en ökad tonvikt på samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Förkunskaper: Samhällskunskap 2, 100 poäng, bygger på Samhällskunskap A, 1b eller motsvarande.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…