Sammanhållen utbildning | Gymnasial nivå

Sammanhållen utbildning på gymnasial nivå ingår i VI-projektet som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Klassrum, lärarstöd och miljö

Du kommer att ingå i en klass, med ett hemklassrum i en avgränsad och lugn studiemiljö.
Undervisningen kommer att erbjuda mycket lärarstöd samt anpassas utefter dina behov och
förutsättningar. En utbildning helt i din egen studietakt.

Ett stort fokus kommer ligga på att skapa en miljö som främjar hälsa och välmående.
Vi som arbetar i den sammanhållna utbildningen menar att det är grunden för att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig undervisningen och på sikt nå betyg i dina ämnen. Lärarna har arbetsplatser i anslutning till undervisningen och det är därför lätt för alla studerande att få kontakt med sin lärare vid behov.

Flexibel utbildning med individuell studietakt

Studietakten i den sammanhållna utbildningen är helt individuell. Det är även flexibelt gällande hur många ämnen som du vill läsa samtidigt. Du kan läsa en kurs eller flera, helt beroende på dina egna behov.

Kurserna har inget bestämt start eller slutdatum. Du kan starta när som helst under en termin/period och har sedan möjlighet att läsa kursen tills den blir färdig, oavsett om det tar mer än en termin/period.