SFI – Utbildning i svenska för invandrare

Svenskundervisning för invandrare (SFI) där alla invandrare får grunderna i svenska språket.

swedenborg00_16Behöver du lära dig svenska?

Då är du välkommen till SFI – utbildning i svenska för invandrare. Här får du grundläggande kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Intagning till SFI sker under hela läsåret. Undervisningen anpassas efter din förmåga och dina framsteg.


Nationella prov & Särskild prövning inom SFI

  • Under rådande omständigheter är möjligheterna till nationella prov och särskild prövning inställda fram till och med 30 juni. Mer information kommer att uppdateras efter detta datum.