Språk

Språkkurser på gymnasial nivå

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!


Engelska 5

Du får utveckla din muntliga förmåga bland annat genom att öva dig i att prata även i mer formella sammanhang. Det kan gälla att sammanfatta, förklara, motivera, diskutera och argumentera.
Det ingår också att läsa skönlitteratur och andra texter liksom att hitta strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
Att kunna sammanfatta, förklara, kommentera, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt ingår, liksom att lära sig strategier för att kunna medverka aktivt i diskussioner.
Du får lära dig hur en text kan byggas upp och att bearbeta både dina egna och ge respons på andras skrivna texter och muntliga framföranden.
Du får lära dig om sociala, politiska och kulturella förhållanden i de delar av världen där engelska används.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg på Engelska steg 4.

Hämta korttest inför engelska 5 här…

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Engelska 6

I kursen arbetar vi med det engelska språket både muntligt och skriftligt i många olika former. Samtidigt som språket utvecklas mot en alltmer avancerad nivå, ger kursen också många tillfällen att lära sig mera om liv, samhällsförhållanden och kultur i engelsktalande länder

Önskvärda förkunskaper: Engelska steg 6 bygger på steg 5 eller motsvarande studier.

Hämta korttest inför engelska 6 här…

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Engelska 7

Önskvärda förkunskaper: Engelska steg 7 bygger på steg 6 eller motsvarande studier.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Svenska 1

Du får lära dig hur man gör intressanta och övertygande muntliga presentationer och skriver till exempel sammanfattningar och argumenterande texter.  Språkregler för hur man uttrycker sig korrekt muntligt och skriftligt är en del av kursen. I Svenska 1 ingår även att läsa delar av/hela noveller och romaner samt studera hur man berättar i skönlitteratur, filmer och andra medier. Olika varianter av talat och skrivet språk behandlas också.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska från årskurs 9.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Svenska 2

Du får lära dig hur man bygger upp och presenterar utredande och argumenterande texter både muntligt och skriftligt. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt kritisk granskning av texter ingår i kursen liksom att skriva referat.

Du läser om författare från olika tider och länder med inriktning på att studera hur litteraturen och samhället har påverkat varandra genom tiderna. I litteraturstudierna får du också lära dig hur olika berättartekniska medel påverkar det intryck en text gör på läsarna.

Du lär dig grammatik för att förstå hur det svenska språket är uppbyggt. En viss kunskap om språkvarianter och lagstiftning kring språk i Sverige och Norden i övrigt ingår också.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg från Svenska 1.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Svenska 3

Du får fördjupad träning i att planera och framföra muntliga anföranden.

Du lär dig att ta fram och sammanställa information, liksom att kritiska granska källorna, för att kunna skriva en vetenskaplig text. Kunskaperna används bland annat till att skriva en vetenskaplig text som behandlar någon del av svenskämnet.

Du läser skönlitteratur med inriktning på att lära dig mer om hur berättarteknik och stilmedel påverkar en text.

Du studerar det svenska språkets historia och hur språket har förändrats genom tiderna.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg från Svenska 2.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Svenska som andraspråk 1

Du lär dig hur man gör intressanta och övertygande muntliga presentationer och skriver till exempel sammanfattningar och argumenterande texter.  Språkregler med grammatik och ordkunskap för hur man uttrycker sig korrekt muntligt och skriftligt är en del av kursen. I Svenska som andraspråk 1 ingår även att läsa noveller delar eller hela verk av författare från olika tider samt studera hur man berättar i skönlitteratur, filmer och andra medier. Olika varianter av talat och skrivet språk behandlas samt reflektioner och jämförelser mellan olika språksystem.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg i Svenska som andraspråk från årskurs 9 eller Svenska som andraspråk grundläggande nivå från vuxenutbildningen.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Svenska som andraspråk 2

Du lär dig hur man bygger upp och presenterar utredande och argumenterande texter både muntligt och skriftligt. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt kritisk granskning av texter ingår i kursen liksom att skriva referat.

Om författare från olika tider och länder med inriktning på att studera hur litteraturen och samhället har påverkat varandra genom tiderna. I litteraturstudierna får man också lära dig hur olika berättartekniska medel påverkar det intryck en text gör på läsarna.

Grammatik som bygger på de kunskaper du förvärvat i svenska som andraspråk 1 för att förstå hur det svenska språket är uppbyggt. En viss kunskap om språkvarianter och lagstiftning kring språk i Sverige och andra länder ingår också.

Studier av det svenska språkets historia och hur språket har förändrats genom tiderna.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg från Svenska som andraspråk 1.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Svenska som andraspråk 3

Fördjupad träning i att planera och framför tal inför grupp.

Lära sig att ta fram och sammanställa information, liksom att kritiska granska källorna, för att kunna skriva en vetenskaplig text. Kunskaperna används bland annat till att skriva en vetenskaplig text.

Läsa skönlitteratur med inriktning på att lära dig mer om hur språket används som social markör.

Önskvärda förkunskaper: Godkänt betyg från Svenska som andraspråk 2.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…