Språk på grundläggande nivå

Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska är kärnämnen inom grundläggande vuxenutbildning

Svenska

Kursen vänder sig till dig som inte har betyg i svenska från grundskolan eller till dig som vill repetera dina svenskkunskaper inför fortsatta studier. Du söker kursen Svenska och studerar sedan utifrån de kunskaper du har när du börjar kursen.

Kursen syftar till att du ska utveckla dina kunskaper i och om det svenska språket. Du får träna på att skriva olika texttyper och att anpassa språket efter olika sammanhang och situationer. Du får lära dig hur du ska bygga upp en text och de vanligaste språkliga reglerna som gäller vid skrivning samt att bearbeta din text efter att du har fått respons. Vi tränar på att sammanställa information från olika källor och att bedöma om man kan lita på källorna. Vi läser texter av olika slag från olika tider och länder, gör sammanfattningar och resonerar bland annat om texternas budskap och koppling till författarna. Att lära sig att bygga upp en argumentation och att argumentera muntligt liksom att göra enkla muntliga presentationer ingår också. Du får också lära dig om svenska språkets historia och utveckling samt hur vi använder språket på olika sätt beroende på vem vi pratar med eller skriver till.


Svenska som andraspråk

Kursen i Svenska som andraspråk är avsedd för dig som har annat modersmål än svenska. Liksom i ämnet Svenska lägger vi tonvikt vid basfärdigheterna tala, läsa och skriva. Kursen är gymnasieförberedande.

Förkunskaper
För att klara kursen Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, så måste du ha minst betyg Godkänt eller E på SFI D-nivå eller motsvarande kunskaper.


Engelska

Undervisningen i engelska på grundläggande vuxenutbildning har som mål att utveckla elevernas språk, omvärldskunskap och självförtroende när det gäller användandet av språket. Vi arbetar med att kommunicera, både genom att tala och att skriva. Vi läser texter och lyssnar på engelska från olika delar av världen.
Undervisningen individualiseras för nybörjare så långt det är möjligt, det vill säga att eleven studerar utifrån sina förkunskaper och sin möjlighet att utveckla språket. Att utveckla kunskaper i grammatik och språkriktighet ingår i kursen.
Vid kursstarten gör alla nya sökande diagnostiska test, för att kunna placeras på rätt nivå inom grundläggande engelska 1 – 4.


Läs mer om kurser på grundläggande nivå på Skolverkets hemsida, klicka här…