Validering – Flex | Vård och omsorg

Inom vård- och omsorg är behovet av personal i dagsläget mycket stort. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden. Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden.

Validering flex: Vård och omsorg – för vem?

Detta är en utbildning för dig som jobbar inom inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården och har en tidsbegränsad anställning men som saknar den formella utbildningen eller betyg som styrker ditt kunnande.

Syftet med utbildningen är att den kan leda till kompetens för en tillsvidareanställning genom att kombinera arbete med studier.

För att vara aktuell för den här utbildningen måste du vid ansökan men även under utbildningstiden arbeta inom vård och omsorg och kunna styrka det med intyg från arbetsgivaren. Dessa intyg ska även bifogas med ansökan.

Omfattning – validering med flexibla studier

Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg i en sammanhållen grupp men utifrån ett flexibelt studieupplägg. Under de första fyra veckor behöver du dock
vara på plats under ett antal obligatoriska schemalagda tillfällen för introduktion och kartläggning.
Även i de kurser du läser förekommer en del obligatoriska moment som förutsätter att du är på plats i
skolan.

Innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer.