Vård och omsorgsutbildning – start hösten 2017

1550 poäng, 60 veckor heltidsstudier i Vänersborg

Arbetet sker utifrån dina möjligheter och du arbetar tillsammans med andra i basgrupper som kan bli ett värdefullt stöd i ditt lärande. Då utbildningen är sammanhållen kan olika kurser samverka då de bygger på varandra. Du har god tillgänglighet till dina lärare som finns nära dig på skolan.
Du får möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden. Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle.
Vi söker både män och kvinnor i olika åldrar, gärna med olika bakgrund och livserfarenheter.