YH | Diagnostekniker fordon

Det här är en yrkeshögskoleutbildning på 1 år, för dig som vill utbilda dig till specialiserad tekniker inom fordonsbranschen.


Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är idag en mycket stor utmaning för branschen. Moderna bilar är komplexa och problemen är inte alltid mekaniska. Olika produkter och tjänster i bilen är sammankopplade med varandra på ett sätt som ställer höga krav på teknikernas problemlösningsförmåga.

Läs en utbildning och lär dig behärska den nya tekniken i dagens moderna fordon. Det handlar om drivmedel, systemkompetens, el, elektronik och felsökning via dator. Men också om servicekänsla och kommunikationsförmåga. Utbildningen tar även upp den senaste tekniken bakom uppkopplade och självkörande fordon liksom för elektrifierade fordon som blir mer och mer vanliga.

Yrkesroll

Diagnostekniker fordon

Samarbeten

Autocom Diagnostic Partner AB, Axima Grästorp, Bil-Nilsson i Alingsås, Brandt Fordon i Skaraborg, Börjessons bil i Alingsås AB, Carpart, Gustaf E Bil, Hedin Bil, HOllert, Härene Bil, Inges Bil AB, Kia, Lidbil, Lidköpings Biltjänst, Lindströms bil, Nobina Sverige AB, Stendahls Bil AB, Swedish Agro Machine, Toveks Bil, Toyota Motor Trend AB.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är skolförlagd 3 dagar i veckan, varav 2 dagar är på plats i Vänersborg med sända föreläsningar från Campus Västra Skaraborg i Lidköping. En dag är praktisk och utgår från Lidköping.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Vill du läsa till Diagnostekniker fordon men saknar särskilda förkunskaper?

Läs vår Preparandutbildning vecka 34-35 och bli behörig till utbildningen.

Preparandutbildningen är till för dig som har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan, men saknar särskilda förkunskaper som utbildningen kräver.

Om du vill läsa Preparandutbildningen för Diagnostekniker fordon anmäler du detta till:

Veronika Palmborg | veronika.palmborg@lidkoping.se
Utbildningsledare, Campus Västra Skaraborg