YH | Drift- och underhållstekniker

Drift- och underhållstekniker vid vatten- värmeverk- och biogasanläggning ger specialiserade kunskaper för att förstå och hantera tekniken inom vatten-, värme och biogasteknik. Arbeta med hållbar utveckling på riktigt, där det gör skillnad!

Drift- och underhållstekniker vid vatten-, värmeverk, biogasanläggning är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år. Arbeta med hållbar utveckling och ny teknik inom främst vattenrening, värme- och kraftvärmeverk, bioga­sanläggningar för att framställa, ta hand om och distri­buera, vatten, värme och energi.

Att förstå och hantera tekniken inom vatten-, värme och biogasteknik är ett stort och växande område med många kommunala och även privata bolag.

Omställningen till ett hållbart samhälle tar sin början i hållbara hushåll och kommuner. Ny teknik, nya lösningar och smarta effektiviseringar driver utvecklingen till ett samhälle som bygger på kretslopp där vi inte förbrukar mer av jordens resurser än vad som kan återskapas.

Yrkesroll

Drift- och underhållstekniker vid: Vatten- och avloppsverk, Kraftvärmeverk eller Biogasanläggning

Samarbeten

Grästorps kommun, Högskolan Väst, Innovatum, Leva i Lysekil AB, Lidköping energi AB, Lilla Edet kommun, Melleruds kommun, Rena Hav AB, Säffle Kommun, Trollhättan energi AB, Vänersborgs kommun, Uddevalla energi, Väst vatten AB

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Vill du läsa till Drift- och underhållstekniker men saknar särskilda förkunskaper?

Läs mer om vår preparandutbildning och hur du blir behörig till utbildningen Drift- och underhållstekniker, här nedan i menyn.