YH | Filmarbetarutbildningen – platschef, koordinator, SAD, scripta

Filmbranschen behöver fler professionella filmarbetare då både långfilm och tv-serier ökar i produktion.

På Filmarbetarutbildningens samordnande funktioner väljer du mellan inriktningarna:
Produktionskoordinator, Platschef, Scripta och Second Assistant Director (SAD).
De har alla en stor del i produktionens löpande planering och genomförande; både ute på inspelningsplats och på produktionskontoret.

Att arbeta inom dessa teamfunktioner innebär att man, med sin kompetens och service mot övriga teamet, ger förutsättningar för bland annat produktionens logistik, att hitta inspelningsplatser, leta upp statister, skriva dagbesked, informera team och skådespelare, etc.

Som filmarbetare är du frilansare och kan få jobb över hela landet, beroende på produktionsbolag och inspelningsplatser. Det är ett variationsrikt yrke där ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas och förbättras i din yrkesroll.

Filmarbetarutbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam efter avslutad utbildning och kunna gå direkt ut i arbete på både svenska och internationella samproduktioner.

Samarbeten
Svenska Filminstitutet, Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet, Film och TV-producenterna, Föreningen Sveriges Filmfotografer, samtliga etablerade produktionsbolag i Sverige samt flera i Norge och Danmark. Gothenburg Studios, flera reklamfilmsbolag och den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare, Akademin Valand, StDH, Arbetsförmedlingen Kultur, Polisens tillståndsmyndighet och Räddningstjänsten.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se