YH | Filmarbetarutbildningen – scenografi, kostym

Filmbranschen behöver fler professionella filmarbetare då både långfilm och tv-serier ökar i produktion.

På Filmarbetarutbildningens kreativa funktioner väljer du mellan inriktningarna:
Scenografi och kostym

De kreativa funktionerna är med och skapar och upprätthåller filmens karaktärer och dess universum. Från förproduktion med planering och research, till att ta fram vad som krävs till inspelningen. Du är även med ute på inspelningsplats och håller kontinuiteten mellan de olika scenerna. Ett exempel på uppgift är att se till att rätt kläder och rekvisita är med under rätt inspelningsdag.

Som filmarbetare är du frilansare och kan få jobb över hela landet, beroende på produktionsbolag och inspelningsplatser. Det är ett variationsrikt yrke där ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas och förbättras i din yrkesroll. Filmarbetarutbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam efter avslutad utbildning och kunna gå direkt ut i arbete på både svenska och internationella samproduktioner.

LIA
Utbildningen består även av flera LIA-perioder, ”Lärande i Arbete”, där du är på professionella film och tv-produktioner och förankrar dina teoretiska kunskaper, tränar upp din yrkesskicklighet och nätverkar med branschen.

Samarbeten
Svenska Filminstitutet, Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet, Film och TV-producenterna, Föreningen Sveriges Filmfotografer, samtliga etablerade produktionsbolag i Sverige samt flera i Norge och Danmark. Gothenburg Studios, flera reklamfilmsbolag och den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare, Akademin Valand, StDH, Arbetsförmedlingen Kultur, Polisens tillståndsmyndighet och Räddningstjänsten.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se