YH | Filmarbetarutbildningen

Vill du jobba med film? På riktigt?

Filmarbetarutbildningen är Sveriges enda etablerade utbildning där man kan studera till en specifik teamfunktion och nå den kunskapsnivån som krävs för professionella film- och tv-produktioner.

Filmarbetare är frilansare som anställs under inspelningen av spelfilmer och tv-serier. Man reser med produktionerna till inspelningsplatser runt om i landet, ibland även internationellt. En spelfilm tar 4 månader att spela in och en TV-serie kan ta mer än ett år. Man jobbar 40h/ vecka men arbetstiderna kan skifta över dygnet beroende på om det är natt- eller dagscener som ska spelas in.

“Filmarbetarutbildningen fyller vårt konstanta behov av filmarbetare”
Fredrik Wikström Nicastro, producent, SF Studios

Framtidsutsikterna för filmarbetare är storslagna

Nu när fibern är nedgrävd i vårt långa land, börjar Netflix och HBO och andra streamingtjänster att beställa svenska originalserier. Fler och fler utländska spelfilmer söker sig också hit, för att spela in delar av sina filmer; mycket för att svenska filmarbetare har ett gott rykte internationellt.

Framtidsutsikterna för filmarbetare är lysande. Produktionsbolagen har fler uppdrag än de hinner producera och allmänhetens mediekonsumtion förväntas inte att minska. Men Sverige behöver fler filmarbetare!

En filmutbildning som leder till jobb

Hela filmbranschen bemannas av frilansare och jobben får man endast via sitt personliga nätverk, vilket gör att det är extra viktigt att ta en drivande roll under dessa LIA-perioder.

”Jag gick ut Filmarbetarutbildningen 2011 och jag har jobbat nonstop sedan dess. Filmarbetarutbildningen har satt en standard branschen. De som går utbildningen är eftertraktade. I dag är jag den som rekryterar till olika inspelningar och en stor del av mina team består av ex-filmarbetarstudenter.”  Daniel Garptoft, produktionsledare, ”The Square”, ”Ted – För kärlekens skull”, mfl.

Studieupplägg

 • Utbildningsperiod: 27 aug 2018 – 6 mars 2020
 • Heltidsstudier 40h/vecka.

Kurser

I våra standardkurser får du kunskap om:

 • Arbetsområden för filmteamets olika teamfunktioner
 • Filmarbetarens arbetsmarknad och villkor
 • Filmbranschens utveckling
 • Arbetsprotokoll på inspelningsplats
 • Filmteamets teknik och utrustning
 • Filmteknisk utveckling, postproduktionsprocessen och konsekvenser av inspelningsarbetet.
 • Arbetsmiljö och kollektivavtal inom filmproduktion. Risker och säkerhet på olika inspelningsplatser.
 • Hållbarhet inom filmproduktion
 • Filmiskt berättande och dramaturgi
 • Filmbranschens aktörer och deras verksamheter
 • Projektprocessen för spelfilm och TV-drama från olika perspektiv.
 • Planering och resursberäkning för olika inspelningsscenarios.
 • Lagar och avtal inom filmproduktion
 • Företagsformer och administration som fri yrkesutövade
 • Marknadsföringsmetoder och etableringsstrategier i branschen
 • Presentationsteknik, Mötesteknik samt dokumentation
 • Ledarskap och metoder för konflikthantering, problemlösning och beslutsfattande.
 • Utvärdering och förbättringsanalys av aktiviteter och egen studie/arbetsinsats

 

” Filmarbetarutbildningen har blivit landets enda organiserade rekryteringsväg in i den professionella filmindustrin, just för att man lär sig inspelningens professionella arbetsprocesser.  Det är ett krav för att över huvud taget kunna arbeta på ett filmset.” Andreas Emanuelsson, producent på BOBfilm Sweden

Valbara inriktningar

Många som söker vet redan från början vilken teamfunktion de siktar mot, men du behöver inte välja inriktning i ansökan. Blir du antagen på utbildningen hjälper vi dig att hitta rätt. De flesta väljer den inriktning som bäst matchar tidigare utbildning och erfarenhet.

Din inriktning präglar ditt kursinnehåll från första dagen på utbildningen. Det styr var i teamet (vilken avdelning) du gör din LIA och vem vi väljer som din handledare. Även i de skolförlagda standardkurserna kan du fördjupa kursens ämne inom din inriktning.

Exempelvis: Du har valt inriktning platschef. Kursen ”Arbetsmiljö och säkerhet inom filmproduktion” fokuserar på arbetsmiljö i filmproduktion generellt. I en egen fördjupningsuppgift analyserar du arbetsmiljön i platsavdelningen. Sedan följer en LIA-kurs där du studerar arbetsmiljön i platsavdelningen på en specifik filmproduktion och de unika inspelningsscenarios du möter under den inspelningen.

Samarbeten

Svenska Filminstitutet, FilmVäst, Filmpool Nord, Film i Skå­ne och Filmregion STHLM Mälardalen. Sveriges Television, Teaterförbundet, Film och TV-producenterna, Föreningen Sveriges Filmfotografer, samtliga etablerade produktions­bolag i Sverige samt flera i Norge och Danmark. Gothen­burg Studios, flera reklamfilmsbolag och den svenska yrkes­kåren av etablerade frilansfilmarbetare, Akademin Valand, StDH, Arbetsförmedlingen Kultur, Polisens tillståndsmyn­dighet och Räddningstjänsten.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se