YH | Integrationspedagog

Vill du arbeta med att ge människor ett bättre liv genom en bra start i det nya hemlandet? Då är integrationspedagog en utbildning för dig!

Sverige har tagit emot många människor på flykt, unga som vuxna. Flertalet kommer kanske att stanna i Sverige och bygga sin nya framtid här. Detta är människor med väldigt olika förutsättningar. En del har en utbildning med sig från sitt hemland, andra inte. Många bär på otäcka minnen efter de trauman som flykten och/eller tillvaron orsakat. Dessa människor befinner sig nu i våra reguljära utbildningssystem, i arbetsmarknadsåtgärder, på arbetsplatser samt i särskilda boenden.

Om vi i Sverige ska bli framgångsrika med integrationsarbetet förutsätts att de som möter våra nysvenskar i skolor, på arbetsplatser och i boenden har en formell och adekvat utbildning för uppdraget. Det har en Integrationspedagog!

En stor del av utbildningen, tio veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligheten i någon av alla de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.

Yrkesroll
Integrationspedagog, integrationshandläggare, flyktingguide, brobyggare, boendestödjare, integrationssamordnare, elevcoach och samhällsinformatör.

Samarbeten
Ale kommun, Alingsås kommun, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheter, Bengtsfors kommun, Hushållningssällskapet, Högskolan Väst, Lysekil kommun, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Melleruds kommun, Restad Gård, Sotenäs kommun, Stenungsunds kommun, Svenska Kyrkan, Tanums kommun, Trollhättan stad, Uddevalla kommun och Vänersborgs kommun.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Integrationspedagog Yrkeshögskolan Kunskapsförbundet Väst from Ingemar Media on Vimeo.