YH | Lärarassistent

Lärarassistent är en ny profession som håller på att växa fram inom skolan. Efter utbildningen har du tillägnat dig kunskaper, färdigheter och kompetenser att arbeta dels som ett administrativt stöd för lärare dels som stöd för läraren i klassrum och i mentorskap.

I januari 2020 meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan att vi tyvärr inte är en av de
aktörer som är beviljade att starta utbildningen Lärarassistent hösten 2020.

Information om eventuell start hösten 2021 informeras om på vår hemsida januari 2021.

 

Vilka arbetsuppgifter lärarassistenten kommer att utfö­ra kommer att skilja sig åt mellan skolorna, beroende på hur de valt att organisera sin verksamhet. Utbildningen ger därför en stor bredd i att kunna avlasta lärarna där det gör störst nytta på den enskilda skolan.

Under utbildningen lär du dig om skolans IT och IKT system likväl som du lär dig konkreta verktyg och me­toder för att möta barn och ungdomar i deras skolvar­dag.

Utbildningen som är betydligt kortare än en lärarut­bildning vänder sig till dig som vill göra skillnad för våra barn och ungdomar i skolan, men som av olika anledningar inte vill satsa på en karriär som lärare. En fjärdedel av utbildningen är LIA (Lärande i arbete) och genomförs ute på en arbetsplats.

Arbetsmarknaden och möjligheten att få ett arbete efter utbildningen bedöms som mycket god.

Yrkesroll

Lärarassistent, Resurspedagog

Samarbeten

Alingsås kommun, Dals Eds kommun, Färgelanda kommun, Grästorps kommun, Götene kommun, Lidkö­pings kommun, Lysekils kommun, Lärlingsgymnasiet, Mellerud Kommun, Munkedals kommun, Skövde kom­mun, Sotenäs Kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Trollhättan Stad, Vara kommun, Vänersborgs kommun.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i Vänerparken Vänersborg med sändning till Campus Lidköping.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se