YH | Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare är en Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn. Efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor.


I januari 2020 meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan att vi tyvärr inte är en av de aktörer som är beviljade att starta utbildningen Medicinsk sekreterare hösten 2020. Vi kommer att lämna in ny ansökan för start hösten 2021. Besked om detta lämnas då under januari 2021.

 

Om utbildningen

Denna utbildning leder till en yrkeshögskoleexamen till yrket medicinsk sekreterare/läkarsekreterare. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska delar. En fjärdedel av utbildningen består av den praktiska delen LIA – lärande i arbete.

Yrkesrollen innebär att utföra administrativa uppgifter och medicinsk dokumentation på till exempel vårdcentral eller sjukhus. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i yrket är bl.a. att diagnosklassificera. Att vara en del av ett team, ge service och ha patientkontakt är genomgående inslag i yrkesrollen.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cir­ka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är hemstudiedag. Under termin 1 görs fyra auskultationsdagar i arbetsli­vet. LIA-perioderna ligger i termin 2, 3 och 4.

Yrkesroll

  • Yrkesroll 1: Medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 2: Läkarsekreterare
  • Yrkesroll 3: Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 4: Vårdadministrativ sekreterare

Samarbeten

NU-sjukvården, Primärvården Närhälsan Fyrbodal samt privata aktörer i området Fyrbodal.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Medicinsk sekreterare Yrkeshögskolan Kunskapsförbundet Väst from Ingemar Media on Vimeo.