YH | Socialadministratör

En utbildning för dig som vill arbeta som kvalificerad administratör inom kommunernas organisation och socialförvaltning.

Socialadministratör är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta som kvalificerad administratör inom kommunernas socialförvaltningar eller övrig kommunal organisation.

Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta inom kommunal administration utifrån gällande lagstiftning. Att ha kunskap om välfärdssystemets uppbyggnad och hur socialpolitiska villkor påverkar är viktiga faktorer för att kunna arbeta inom den kommunala förvaltningen. Att vara en del av ett team, att ge service och ha kontakter med kommunens invånare kommer att vara genomgående inslag i yrkesrollen. Detta är alla kompetenser du har efter genomgången utbild­ning. Digitaliseringen går idag snabbt inom kommunal verksamhet och utbildningen förbereder dig på att vara med och driva denna utveckling framåt. Du lär dig också att arbeta med de IT-system som förekommer inom verksamheterna.

En del av utbildningen, 11 veckor, utgörs av LIA ”lärande i ar­bete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligheten i någon av de kommuner som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 18 timmar per vecka.

Yrkesroll

Socialadministratör. Kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning.

Samarbeten

Bengtsfors kommun, Dals Eds kommun, Färgelanda kommun, Lidköpings kommun, Lilla Edets kommun, Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun samt Åmåls kommun

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se