YH | Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg

Utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillsammans med arbetsgivare ser behovet av specialisera-de undersköterskor inom olika områden. Arbetet pågår nationellt inom landsting/regioner med så kallade karriärstegar för undersköterskor. Denna inriktning ger specialiserade kompetenser inom multisjukdom och palliativ vård/omsorg.

Du har efter avslutad utbildning kompetenser i att ge personcentrerad vård och omsorg vid multisjuka/ svårt sjuka personer och palliativ vård. Efter examen har du kompetenser för att självständigt genomföra handledarsamtal och kollegial handledning på din arbetsplats. Du kan också tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar och föreskrifter.

En del av utbildningen, åtta veckor heltid fördelat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”, då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i branschen.

Yrkesroll
Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård och omsorg.

Certifierad utbildning
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollage. Hos oss får du den kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare!

Samarbeten
Högskolan i Väst, Kommunal
Följande kommuner: Bengtsfors, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Melle­rud, Munkedal, Orust, So­tenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se