YH | Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg

Utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.

Klicka på bilden ovan för att läsa mer om enstaka kurser som är en del i denna utbildning

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tillsammans med arbetsgivare ser behovet av specialisera-de undersköterskor inom olika områden. Arbetet pågår nationellt inom landsting/regioner med så kallade karriärstegar för undersköterskor. Denna inriktning ger specialiserade kompetenser inom multisjukdom och palliativ vård/omsorg.

Du har efter avslutad utbildning kompetenser i att ge personcentrerad vård och omsorg vid multisjuka/ svårt sjuka personer och palliativ vård. Efter examen har du kompetenser för att självständigt genomföra handledarsamtal och kollegial handledning på din arbetsplats. Du kan också tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar och föreskrifter.

En del av utbildningen, åtta veckor heltid fördelat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”, då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i branschen.

Yrkesroll

Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård och omsorg.

Samarbeten

Högskolan i Väst, Kommunal
Följande kommuner:
Bengtsfors, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Melle­rud, Munkedal, Orust, So­tenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se