YH | Station och kontrollrumstekniker

Det här är en yrkeshögskoleutbildning, utformad för distansstudier under 1 år, för dig som vill utbilda dig till specialiserad tekniker inom den svenska energibranschen.

Sveriges stamnät och dess stationer moderniseras och uppgraderas i snabb takt och arbetet i station/kontroll­rum har i mångt och mycket förändrats med bland an­nat nytt teknikinnehåll i form av nya typer av reläskydd och IED.

Ny teknik ställer krav på nya kompetenser vilket sin tur kräver nytillskott av medarbetare som har rätt kompe­tenser och kunskap om den nya tekniken.

Svensk energibransch är central i satsningen på en hållbar produktion. År 2040 ska vi ha övergått till ett helt förnybart energisystem. Det ställer stora krav på såväl energikällor som distribution. Senaste tio åren har investeringstakten i utbyggnaden av vårt elnät fördubblats. Läs en spännande utbildning för en spännande bransch och var med och forma en hållbar framtid.

Yrkesroll

Stations- och kontrollrumstekniker, Reläskyddstekniker

Samarbeten

ABB AB, Eitech AB, Götene Elförening, Högskolan Väst, Lid­köping kommun, Linjemontage AB, ONEnordic AB, Trollhät­tan Energi, Vattenfall Services.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Vill du läsa till Station och kontrollrumstekniker men saknar särskilda förkunskaper?

Läs vår prepputbildning och bli behörig till utbildningen Station och kontrollrumstekniker.

Prepputbildningen är till för dig som har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan, men saknar särskilda förkunskaper som utbildningen kräver. Genom att läsa prepputbildningen får du de särskilda förkunskaper som du behöver för att kunna antas till utbildningen.

Läs mer om prepputbildningen här