YH | Underhållstekniker

Underhållstekniker är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år för dig som vill arbeta med hållbar utveckling och teknik inom tillverknings- och processindustrin.

Vill du arbeta med hållbar utveckling på riktigt?

Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.

Underhållstekniker är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år för dig som vill arbeta med hållbar utveckling och ny teknik inom till exempel tillverknings- och processindu­strin. Svensk industri går på högvarv och står sig myck­et väl i vår globaliserade värld. Det beror på att vi har en välutbildad arbetskraft med rätt kompetenser. Sverige har varit ledande när det kommit till att använ­da digitaliseringens och automatiseringens alla fördelar.

När tekniken i samhället tilltar ökar samtidigt behovet av underhållstekniker som med breda kunskaper i bl a programmering, elteknik, mekanik och hydraulik ser till att robotar och maskiner gör det de ska och lagar dem om de går sönder.

Efterfrågan på underhållstekniker är mycket stor och arbetsplatserna finns överallt, i tillverknings- och pro­cessindustrin, på kommunala och privata energibolag, flygplatsen, nöjesparken, köpcentret, fastighetskom­plexet, överallt där det finns automatiserade processer.

Under utbildningen varvas teori och praktik. Cirka en fjärdedel av utbildningen görs på en arbetsplats. Denna del kallas för LIA – Lärande I Arbete. Det är vanligt att studerande erbjuds anställning på sin LIA-arbetsplats efter utbildningen.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Yrkesroll

Underhållstekniker, Drift- och underhållstekniker

Vad kan du jobba med

Service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik

Samarbeten

YH-utbildningen anordnas i samråd med organisatio­ner, företag inom industrinäringen. Arla Foods AB, Bilfinger Ind Services AB, Binar Quick- Lift Systems AB, Deltatec AB, Emballator Mellerud Plast, Dafgård AB, Högskolan Väst, IAC Group Sweden AB, Innovatum, Inovyn Sverige AB, Munksjö Papper AB, NEVS, Nolato Cerbo AB, Orkla Foods Sverige, Parker Hannifin Manufactoring Sweden AB, Paroc AB, Pre­eemraff Lysekil, Premier, Processkontroll, Rexcell Tiss­ue & Airlaid AB, RPC Superfos, Swegon, TechRoiFuel System, VBG Group AB, Volvo Group Trucks Operation Tuve.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i Vänersborg med sändning till Campus Lidköping.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Saknar du särskild behörighet till utbildningen?

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.