YH | Yrkeshögskolan

Sök en utbildning som ger jobb!

Yrkeshögskoleutbildningar är moderna, spännande och korta utbildningar som leder till arbete. Teori och praktik varvas och ungefär en fjärdedel av hela utbildningen är helt förlagd till något av de företag som utbildningen samverkar med.

Att studera på yrkeshögskolan innebär att du läser en kvalificerad yrkesutbildning som är utformad efter arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

För att Yrkeshögskoleutbildningarna ska vara användbara och efterfrågade på arbetsmarknaden måste de godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vilka utbildningar som startar kan därför variera över tid. Sökbara Yrkeshögskoleutbildningar presenteras under sökperioder, vanligtvis mellan februari till april.