YH | Yrkeshögskolan

Sök en utbildning som ger jobb!

Vi är glada och stolta över goda nyheter! Myndigheten för Yrkeshögskolan har meddelat att vi får starta tre nya utbildningar. Du kan läsa mer här nedan om alla våra utbildningar. 

Att studera på yrkeshögskolan innebär att du läser en kvalificerad yrkesutbildning som är utformad efter arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens.

Yrkeshögskoleutbildningar är moderna, spännande och koncentrerade utbildningar som leder till arbete och är CSN-berättigade! Under utbildningen varvas teori och praktik och ungefär en fjärdedel av hela utbildningen är helt förlagd till något av de företag som utbildningen samverkar med. Denna del av utbildningen benämns LIA, lärande i arbete. Fler än nio av tio som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning går till ett arbete efter utbildningen!

För att Yrkeshögskoleutbildningarna ska vara användbara och efterfrågade på arbetsmarknaden måste de godkännas av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vilka utbildningar som startar kan därför variera över tid.

Sökbara Yrkeshögskoleutbildningar presenteras under sökperioder, vanligtvis mellan februari till april.