Yrkesutbildning

Sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesvux är en extra statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen.
Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Regionalt yrkesvux

Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg samarbetar kring yrkesutbildningar med vuxenutbildningarna i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Åmål. Du kan fritt söka gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i dessa kommuner.
Se utbudet av yrkesutbildningar genom att klicka på länkarna i rutan till höger.
När du söker en yrkesutbildning ska du alltid använda utbildningsanordnarens ansökningshandling.
När du har fyllt i din ansökningshandling ska den lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun.

  • Du är välkommen att prata yrkesutbildning med studievägledarna på vux!
  • OBS! Fler utbildningar presenteras här om medel beviljas!

Sökbara utbildningar inför våren 2018 | Gymnasiala yrkesutbildningar (Yrkesvux)

Sökbara Gymnasiala Yrkesutbildningar (Yrkesvux).
Sök senast 20 november.
Läs mer i folder:
Restaurangutbildning
1000 poäng | Heltidsstudier
Vuxenutbildningen Trollhättan

Läs mer om utbildningen här:

Yrkesvux Restaurangutbildning Våren 2018 (infoblad)

Sök senast 20 november

Vård och omsorgsutbildning
1550 poäng | Heltidsstudier
Vuxenutbildningen Vänersborg

Läs mer om utbildningen här:

Yrkesvux Vård Och Omsorgsutbildning Våren 2018 (infoblad)

Sök senast 20 november