Yrkesvux | Barn och fritid

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Barn och fritid

Vill du arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation inom området barn och fritid? Detta är utbildningen för dig som vill arbeta pedagogiskt med människor i alla åldrar, möta dem i deras vardag, leda dem, stötta och utveckla dem. Här får du en bra grund för arbete inom förskola, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller omsorgen för funktionsnedsatta. Du får även en bra grund om du vill studera vidare.

Innehåll

Barn och fritid är en utbildning som ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. I utbildningen ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod. Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras på heltid under tre studieperioder motsvarande 1,5 år.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.